Wat zijn de alternatieven?

Vrijwillig verzekeren bij het UWV.
Bent u nog geen 13 weken uit loondienst bent of stopt uw uitkering, alleen dan kunt u zich verzekeren via het UWV. U kunt zich verzekeren tot een inkomen gemaximeerd op het max. dagloon. Dat is ongeveer € 52.000. Het UWV keert hiervan maximaal 70% uit. Aanmelden gaat via www.uwv.nl. Een medische keuring is niet vereist.

 

Zelf sparen

U kunt de rekeningen blijven betalen van uw spaargeld of ander direct in te zetten vermogen. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid heeft u veel kapitaal nodig. Is bedrag dat u maandelijks nodig heeft bijvoorbeeld €2.500 en kunt u een jaar niet werken dan heeft u al een kapitaal nodig van € 30.000, -.
Heeft je genoeg geld achter de hand als u 10 jaar niet kunt werken?
Trouwens het is sowieso aan te raden om een financiële buffer van minstens 3 maanden te hebben.

 

Broodfonds

Als ondernemer kunt u aansluiting zoeken bij een broodfonds. Dit is een groep van 20 tot 50 ondernemers die maandelijks een bedrag op een spaarrekening zetten. Deze inleg kan variëren van €50 tot €150 per maand. Is een van de deelnemers arbeidsongeschikt dan schenken de overige deelnemers een klein bedrag zodat de arbeidsongeschikte een maandinkomen krijgt van € 1.000 tot maximaal €2.500. Maximaal kunt u 24 maanden een schenking krijgen. De deelnemers kennen elkaar en alles gebeurt op basis van vertrouwen.

 

Bijstand

Heeft u als ondernemer niet geregeld dan kunt u in bijzondere gevallen aankloppen bij de gemeente. Wanneer uw bedrijf levensvatbaar is kunt u krediet krijgen voor maximaal een jaar. Deze lening biedt een uitkering op minimum niveau.

 

Vangnet AOV

Het kan zijn dat uw aanvraag voor een reguliere AOV door een verzekeraar wordt afgewezen. Verzekeraars hebben geen acceptatie plicht. Echter moet de verzekeraar u dan wel een vangnet AOV aanbieden. Deze is bij alle verzekeraars gelijk. U kunt hierbij maximaal 70% van het minimum loon verzekeren, dat is ongeveer
€ 16.500.

 

 

 

Wat kunnen we voor je doen?

 

Waarom kiezen voor een AOV?

Veel ondernemers kiezen bewust niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat zij de kans erg klein achten dat ze arbeidsongeschikt worden. Bovendien vindt men een AOV te duur. 
Maar wat als u wel (langdurig) arbeidsongeschikt wordt? De financiële gevolgen kunnen enorm zijn.