Waar verzeker ik me tegen bij een AOV?

Met een AOV verzekerd u zich van inkomen als u niet kunt werken door ziekte of ongeval.

Het bepalen van uw schade kan op verschillende manieren.

U krijgt een uitkering als u een deel of helemaal niet meer kunt werken. De hoogte van schade kan worden bepaald door het deel dat u niet meer kunt werken (sommenverzekering) of door het inkomensverlies wat heeft omdat u niet meer kunt werken (schadeverzekering).

 

Er zijn verschillende soorten AOV’s. Hele complete verzekeringen maar u kunt ook een basisverzekering sluiten die bijvoorbeeld alleen uitkeert als u een ernstige aandoening krijgt of een ongeval. Hierdoor kunnen de prijzen variëren. Een aantal verzekeringen geeft naast een financiële uitkering ook aandacht aan persoonlijke begeleiding en re-integratie.
Een vergelijk op alleen prijs is daarom onvolledig, niet eerlijk en uiterst gevaarlijk.

 

Een AOV sluit u af op basis van de op dat moment bekende gegevens en situatie. Deze is aan verandering onderhevig. Daarom is het hebben van een AOV alleen niet voldoende. Minstens 1 keer per jaar dient de analyse weer opnieuw gedaan te worden. Dit heet nazorg.

 

Zelf doen of een afspraak maken

Bent u in staat om een goede analyse te maken van uw eigen financiële situatie en kent u de verschillen tussen de producten van de diverse aanbieders goed in kaart brengen EN weet u welk product het beste bij u past? Dan kunt u zelf een AOV sluiten.

 

Kiest u voor advies dan krijgt u de volgende zaken:

  1. Inventarisatie van uw persoonlijke situatie
    daarbij wordt gekeken naar werk, inkomen, financiële positie, wensen en doelstellingen, polisvoorwaardenvergelijk van de producten van verzekeraars, alternatieve mogelijkheden.
  2. Analyse van alle ingebrachte gegevens.
  3. Persoonlijk maatwerk advies waarbij gekeken wordt naar het best passende product.
  4. Begeleiding bij het aanvragen van de AOV van uw keuze.
  5. Nazorg en periodiek onderhoud.

 

 

Wat kunnen we voor je doen?

 

Waarom kiezen voor een AOV?

Veel ondernemers kiezen bewust niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat zij de kans erg klein achten dat ze arbeidsongeschikt worden. Bovendien vindt men een AOV te duur. 
Maar wat als u wel (langdurig) arbeidsongeschikt wordt? De financiële gevolgen kunnen enorm zijn.